Ταμειακες μηχανές, ηλεκτρονική ζυγαριά.

Mark Security Systems Ltd.

 

Σαντάνσκι, Petar Sarafov 3

 

+359 746 3 02 16, 0888 685 215